•  
 • image02
   
 • image02
   
 

Становища

БАЕЛ подготвя и представи писмени становища в производства за постановяване на тълкувателни решения пред Върховния касационен съд, Върховния административен съд или Конституционния съд, свързани с тълкуването и прилагането на правото на ЕС в България.

 


Становище по конституционно дело № 22/2013 относно решението на Народното събрание на РБ за налагане на мораториум върху придобиването на земя от чужденци- Тук

 


Становище по тълкувателно дело № 1/2004 г. на ОСНК на Върховния касационен съд  относно въпроса може ли да има контрабанда по вътрешните граници на ЕС по смисъла на Наказателния кодекс- Тук

 


Становище по тълкувателно дело 1/2013 г. на ОСНК на ВКС относно противоречивата практика по прилагането на чл. 172б НК във връзка със защитата на изключителното право на търговска марка .- Тук

 

Предстоящи събития

 • Доклад на тема „Европейски банков съюз“
 • Доклад на тема „Колективни искове и обезщетения за вреди в европейското право на конкуренцията“
 • Доклад на тема „Разделение на компетентности между Европейския съюз и държавите членки“
 • Конференция на тема Към Европейски енергиен съюз“
 • Том XII на Европейски правен преглед - Виж тук

 

Проф. Д-р Жасмин Попова

Пет години след влизане в сила на Договора от Лисабон, въвел най-съществената реформа в правната система на европейското обединение след учредителните Римски договори...

Виж повече..

 

Абонирай се