•  
  • image02
     
  • image02
     
 

Управителен съвет

Александър Арабаджиев
председател
Роден през 1949 г.; завършва право (Софийски университет „Св. Климент Охридски“); съдия в първоинстанционния съд в Благоевград (1975 – 1983 г.); съдия в Окръжния съд в Благоевград (1983 - 1986 г.); съдия във Върховния съд (1986 - 1991 г.); съдия в Конституционния съд (1991 - 2000 г.); член на Европейската комисия по правата на човека (1997 - 1999 г.); член на Европейския конвент за бъдещето на Европа (2002 - 2003 г.); народен представител (2001 - 2006 г.); наблюдател в Европейския парламент; съдия в Съда на Европейския съюз от 12 януари 2007 г.; председател на състав; френски, английски, руски.
Проф. Д-р
Жасмин Попова

Професор по международно право и международни отношения ( Право на Европейския съюз), ръководител на Катедра „Международно, сравнително и европейско право” на Юридическия факултет на ПУ ” Паисий Хилендарски” . Юридически съветник на Президента на Република България ( 1990-1991), заместник-ръководител на Мисията на България към Европейските общности в Брюксел ( 1991-1995), секретар на Министерския съвет по европейска интеграция (1997), директор на дирекция „Европейска интеграция” на МВнР (1997-1998), посланик на България в Швеция, Норвегия и Исландия ( 1998-2004); началник отдел в Съда на ЕС в Люксембург (2008-2013); автор на над 100 научни публикации и 7 монографии в областта на облигационното право, международното право и правото на Европейския съюз, вкл.първия български учебник по право на ЕС

Доц. Д-р Александър Корнезов

Магистър по право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Магистър по право на Европейския съюз (LL.M. in European Legal Studies) в Колежа на Европа, Брюж, Белгия. Доктор по право, защитил дисертация на тема "Преюдициалното производство пред Съда на Европейските общности". Доцент в ИДП на БАН. Адвокат в адвокатска кантора Van Bael & Bellis в Брюксел, Белгия - европейското антидъмпингово и антисубсидийно право, европейското право на конкуренцията, право на Световната търговска организация. Реферандер в Съда на Европейските общности. Съдия в Съда на публичната служба от 13 април до 31 август 2016 г.; съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.; избран за председател на 10-ти състав. Автор на 4 монографии в областта на правото на ЕС, сред които "Преюдициалното запитване до Съда на ЕС" и „Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС“, както и на над 40 публикации в българската и чуждоезичната литература. Гост-лектор в няколко европейски университети.

 

Николай Ангелов

 

 

  Олег Темников  
  Ана Велкова Завършва право СУ „Климент Охридски” (1994 г.); адвокат – корпоративно право; „Съдопроизводство пред общностите съдилища” и „Дружествено право” при Академия за европейско право, Триер, Германия; стаж в Кабинета на съдия Арабаджиев в Съда на Европейските общности; магистратура по английско и европейско право (Кембридж); английски, испански, френски.

Състав на УС (2014-2019) - Александър Арабаджиев (председател), Проф. Д-р Жасмин Попова, д-р Павлина Панова, д-р Александър Корнезов, Соня Янкулова, д-р Христо Христев и Ана Велкова

 

Състав на УС (2009-2014) - Александър Арабаджиев (председател), Проф. Д-р Жасмин Попова, проф. Емилия Друмева, Д-р Павлина Панова, Д-р Александър Корнезов, Душана Здравкова и Ана Велкова (секретар)

 

 

Предстоящи събития

Конгрес на FIDE в София 2023 година

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И ВЪПРОСНИЦИТЕ ПО ТЯХ