•  
  • image02
     
  • image02
     
 

***

 

За Нас

Българската асоциация за европейско право е учредена в края на 2009 г. от изтъкнати български и чуждестранни юристи с богат академичен и практически опит и с осезаемо присъствие в България и Европейския съюз. Асоциацията е член на Международната федерация по европейско право (FIDE) от 28 септември 2009 г.

 

Едни от водещите цели, които си поставя Българската асоциация за европейско право, е да популяризира политиките на Европейския съюз в България и да задълбочи познанията за ЕС в българското общество, да допринася за професионалната подготовка в областта на правото на ЕС на българските юристи, както и да популяризира дейността, законодателството и съдебната практика на институциите на Европейския съюз. Водена от тези цели, Асоциацията се стреми към повишаване на правната култура и етиката в гражданското общество и приобщаването му към ценностите на правова Европа.

 

В изпълнение на тези цели Асоциацията организира периодични срещи, дебати, конференции, семинари, кръгли маси и публични лекции по актуални теми, свързани с Европейския съюз, подготвя и издава доклади и анализи в определени области от правото на ЕС. Асоциацията също така успешно си партнира, в осъществяване на дейността си, с различни институции и неправителствени организации в България и в чужбина, като напр. Съдът на Европейския съюз, Европейската комисия и нейното представителство в България, Европейският парламент, Съветът на ЕС, Народното събрание на РБ, Националния институт за правосъдие, Международната федерация за европейско право и др.

 

В Асоциацията членуват над 80 изтъкнати професори, доценти, доктори на науките, съдии, адвокати, прокурори, юрисконсулти, служители на институциите на Европейския съюз и други специалисти с доказани познания в областта на Европейския съюз. Асоциацията разполага с необходимия експертен човешки ресурс в почти всички области от правопорядъка на Европейския съюз.

 

Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел. Дейностите, които тя развива, са в интерес на обществото и утвърждаването на правовата държава и ценностите на Европейския съюз.

 

Предстоящи събития

Конгрес на FIDE в София 2023 година

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И ВЪПРОСНИЦИТЕ ПО ТЯХ