•  
  • image02
     
  • image02
     
 

Почетни членове

Проф. Василиос Скурис Роден през 1948 г.; завършва право в Берлинския свободeн университет (1970 г.). Доктор по конституционно и административно право, Хамбургски университет (1973 г.); доцент в Хамбургския университет (1972—1977 г.); професор по публично право в Билефелдския университет (1978 г.); професор по публично право в Солунския университет (1982 г.); министър на вътрешните работи (през 1989 г. и през 1996 г.); член на Управителния комитет на Критския университет (1983—1987 г.); директор на Центъра по международно и европейско икономическо право в Солун (1997—2005 г.); председател на Гръцката асоциация по европейско право (1992—1994 г.); член на гръцкия национален научноизследователски комитет (1993—1995 г.); член на Висшия комитет за подбор на гръцки държавни служители (1994—1996 г.); член на Академичния съвет на Академията по европейско право, Триер, Германия (от 1995 г.); член на Управителния комитет на Гръцката национална школа за съдии (1995—1996 г.); член на Научния комитет на Министерството на външните работи (1997—1999 г.); председател на Гръцкия икономически и социален съвет през 1998 г.; съдия в Съда от 8 юни 1999 г.; председател на Съда от 7 октомври 2003 г.
Проф.Коен Ленартс
 
Роден през 1954 г.; бакалавър и доктор по право (Katholieke Universiteit Leuven); магистър по право, магистър по публична администрация (Харвардски университет); асистент (1979—1983 г.), впоследствие професор по европейско право в Katholieke Universiteit Leuven (от 1983 г.); съдебен помощник в Съда (1984—1985 г.); професор в Колежа на Европа, Брюж (1984—1989 г.); адвокат в брюкселската адвокатска колегия (1986—1989 г.); гостуващ професор в Harvard Law School (1989 г.); съдия в Първоинстанционния съд от 25 септември 1989 г. до 6 октомври 2003 г.; съдия в Съда от 7 октомври 2003 г.
Проф. Елеонор Шарпстън

Родена през 1955 г.; учи икономика, езици и право в King’s College, Кеймбридж (1973—1977 г.); преподавателска и изследователска дейност в Corpus Christi College, Оксфорд (1977—1980 г.); приета в адвокатската колегия (Middle Temple, 1980 г.); баристър (1980—1987 г. и 1990—2005 г.); съдебен помощник на генералния адвокат, впоследствие съдия Сър Gordon Slynn (1987—1990 г.); професор по право на Европейските общности и сравнително право (Director of European Legal Studies) в University College, Лондон (1990—1992 г.); преподавател в Юридическия факултет (1992—1998 г.), впоследствие асоцииран преподавател (Affiliated Lecturer), (1998-2005 г.) към Университета в Кеймбридж; Fellow of King’s College, Кеймбридж (от 1992 г.); Senior Research Fellow в Центъра за европейски правни изследвания в Университета в Кеймбридж (1998—2005 г.); Queen’s Counsel (1999 г.); Bencher of Middle Temple (2005 г.); генерален адвокат в Съда от 11 януари 2006 г.

Проф.
Жан-Франсоа Белис
Управляващ партньор на адвокатска кантора Van Bael & Bellis, Брюксел. Професор по европейско конкурентно право. През 1979 - 1980 г. е реферандер в Съда на ЕО. През 1986 г. основава адвокатската кантора Van Bael & Bellis., Лектор по on EC competition law в Институт по европейски науки при Университета в Брюксел.
Проф.
Жак Буржоа, консултант WilmerHale
Професор в Колежа на Европа (Брюж), гост-професор в университета в Генц и гостуващ професор в Юридическия факултет на Университета в Мичиган; номиниран за Jean Monnet Chair в Университета Бонн по време на ацадемичната година през 1992-1993; председателства Комисията по конкуренция към правителството на Белгия; член е на Управителния съвет на Белгийската Асоциация за европейско право; член е на УС на Фондацията за научни изследвания и образувателни обмени и на Научния съвет на Университета в Сен Гален; член е на Institut Royal des Relations Internationales, Транс Европейската Научно Политическа Асоциация и на Международната юридическа Асоциация; член на Съвета на редакторите на Sociaal Economische Wetgeving, Belgo-Dutch European law review, and of the Journal of World Intellectual Property; съиздател на La Revue du droit de l'Union européenne; автор на множество статии и седем книги в областта на общностното право и международното търговско право, включително и Trade Law Experienced: Pottering about the GATT and WTO (Cameron May, London, 2005).

 

 

Предстоящи събития

Конгрес на FIDE в София 2023 година

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И ВЪПРОСНИЦИТЕ ПО ТЯХ