•  
  • image02
     
  • image02
     
 

Конференции

Общата европейска система за убежище: предизвикателства и перспективи

 

Конференция, организирана съвместно от Българската асоциация за европейско право и Представителство на Европейската комисия в България; София, 24 март 2014 г.

 

Конференция на високо ниво с участието на Сесилия Малмстрьом, член на Европейската комисия, Алан Розас, съдия в Съда на Европейския съюз, Александър Арабаджиев, съдия в Съда на ЕС, Каролине ван Бюрен, заместник регионален представител за Централна Европа, ВКБООН, д-р Валерия Иларева, главен адвокат, Фондация за достъп до права (ФАР), доц. д-р Александър Корнезов, реферандер в Съда на ЕС и д-р Павлина Панова, зам.-председател на ВКС и съдия ad hoc в ЕСПЧ.

 

Снимки

Програма на конференцията

Статия 1

Статия 2

Статия 3

 

 

Към Европейски фискален съюз: нови договори, правни измерения и перспективи

 

Конференция, организирана съвместно от Българската асоциация за европейско право и Представителство на Европейската комисия в България; София, 30 октомври 2012 г.

Конференция на високо ниво с участието на водещи експерти от Европейската Комисия, Съвета и Съда на ЕС в областта, които лично са участвали в разработването и преговорите по новите договори (за ESM) и правна регламентация в икономическия и валутен съюз, предизвикани от дълговата криза в еврозоната.  

 

В рамките на конференцията лекции изнесоха г-н Jean-Paul Keppenne, член на правната служба на ЕК, г-н Alberto de Gregorio Merino, член на правната служба на Съвета на ЕС, проф. д-р Thomas von Danwitz, председател на състав в Съда на ЕС,  проф. д-р Adelheid Puttler от Ruhr-Universität Bochum, Германия и Александър Арабаджиев, съдия в Съда на ЕС.

 

Темата на конференцията предизвика безпрецедентен медиен и обществен интерес поради изключителната й актуалност за ЕС и липсата на експертни познания в областта в България.

 

Снимки

Програма на конференцията

Статия за конференцията

Доклади

 

 

Българските дела пред Съда на Европейския съюз

 

Конференция, организирана от БАЕЛ за Деня на Европа; София, 9 май 2011 г.

 

Основен акцент в конференцията беше практическо-насочен преглед на българските дела пред Съда на Европейския съюз – основни правни проблеми, тенденции и предизвикателства. Интересът към конференцията беше изключително голям от страна на съдии, адвокати, прокурори, юрисконсулти, академичната общност, журналисти и студенти.

 

Лекции изнесоха проф. Емилия Друмева, съдия в Конституционния съд, Александър Арабаджиев, съдия в Съда на ЕС, доц. д-р Александър Корнезов, реферандер в Съда на ЕС, Ваня Алексиева, съдия във ВКС, Наталия Ангелова, съдия в Административен съд София-град и автор на множество преюдициални запитвания, Кина Чутуркова, партньор в адвокатска кантора "Боянов и Ко." и др.

 

Снимки

Статия 1

Статия 2

Интервю на Съдия Арабаджиев

 

 

 

Предстоящи събития

Конгрес на FIDE в София 2023 година

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И ВЪПРОСНИЦИТЕ ПО ТЯХ