•  
  • image02
     
  • image02
     
 

Европейски правен преглед

Списание „Европейски правен преглед“ е първото по рода си периодично издание в България, посветено изцяло на правото на ЕС. То съдържа задълбочени анализи и коментари по актуални теми от правото на ЕС. Основен акцент на списанието е най-новата практика на Съда на Европейския съюз, чиито най-важни решения са предмет на обстойно представяне и анализ в авторски материали.

 

Списанието също така отразява и най-важните законодателни, административни и политически решения на останалите институции на ЕС – Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета и Европейския съвет и др. Не на последно място, особено внимание се обръща и на практиката на българските съдилища в областта на правото на ЕС, както и на някои ключови юриспруденциални решения на съдилища от други държави членки на ЕС.

 

Списанието се подготвя и списва от амбициозен екип от практикуващи български и чуждестранни юристи, голямата част от които работят в институциите на ЕС (Съд на ЕС, Европейска комисия, Европейски парламент) или в академичния състав на водещи учебни заведения у нас и в Европа (СУ „Св. Кл. Охридски“, ПУ „П. Хилендарски“, Колеж на Европа, Université Paris-Sorbonne, Страсбургския университет „Р. Шуман“, Университетът на Люксембург, Max Planck Institut и др.) и сътрудничат на списанието изцяло на доброволни начала. Екипът също така включва и изявени в областта на правото на ЕС практикуващи съдии и адвокати в България.

 

„Европейски правен преглед“ излиза в три тома годишно. Всеки том е в обем от по 250-300 страници. Списанието се разпространява както като печатното издание, така и на елекронната страница на списанието като една част от публикациите са свободно достъпни на интернет страницата му

 http://evropeiskipravenpregled.eu/

 

Абонирай се!

 

Предстоящи събития

Конгрес на FIDE в София 2023 година

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И ВЪПРОСНИЦИТЕ ПО ТЯХ