•  
  • image02
     
  • image02
     
 

Семинар „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения“

СЪСТОЯ СЕ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКИ В ПОМОЩ НА ДОБРИ УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ”

Вярна на своите амбициозни цели, Българска асоциация за европейско право беше организатор и домакин на конференция на тема „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения”, която се състоя на 24 септември 2009 г. в София. /програма на конференцията/

 

Специален гост и лектор на конференцията беше г-жа Диана Уолис ( Diana Wallis), заместник председател на Европейския парламент, пристигнала в България по покана на Асоциацията .

 

Тематичната основа на конференцията беше т.нар. Стокхолмска програма – документ на Комисията на Европа и на Европейския парламент за изграждане и развитие на интензивно пространство на свобода, сигурност и правосъдие на гражданите. Г-жа Уолис направи „Преглед на Стокхолмската програма „Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите”.

 

Лектор на конференцията бе председателят на Асоциацията, Александър Арабаджиев, съдия в Съда на ЕО, който се ангажира да посочи пътя, който е извървял Съда на европейските общности по контрола на общностните актове, както и бъдещите възможности в тази сфера. Заглавие на лекцията: „Съдът на Европейските общности и контрола върху общностните актове в областта на свобода, сигурност и правосъдие – еволюция и перспективи”.

 

Г-жа Зинаида Златанова, ръководител на Представителството за България на Европейската комисия, изрази официалната позиция на ЕК за участието и ангажиментите на съдебните органи при осъществяване задачите, които си поставя Стокхолмската програма: Ролята на съдебната система за Европа на правосъдието и справедливостта

 

Със своята тема конференцията беше насочена към посочване на възприеманите за успешни и работещи европейски практики в областта на правораздаването и защитата както на основните права на гражданите, така и по отношение на по-специфични сфери като трафик на хора, икономически престъпления, киберпрестъпления, включително използването на глобалната мрежа за терористични цели.

 

По време на конференцията бяха представени конкретни законодателни предложения и то свързани с възможността за успешно провеждане на наказателното производство по актуални съдебни процеси: България трябва възможно най-скоро да признае с нарочна декларация, съгласно чл. 356 от Договора за европейския съюз, компетентността на Съда на европейските общности в областта на сътрудничеството по наказателно-правни въпроси.

 

Борбата с тероризма и прането на пари като контрапункт на спазването на човешките права беше предмет на лекцията на Александър Корнезов, доктор по право, реферандер в Съда на Европейските общности, член на УС на БАЕП: „Борбата с тероризма и прането на пари – Съдът на Европейските общности: законодател или балансьор”. Акцент на лекцията беше известното решение на Съда на ЕО в делото Кади Ал Баракаат и произтичащите от него последици за законовата рамка на борбата с тероризма в ЕС и защитата на човешките права.

 

Специално внимание беше отделено на частно-правния ефект на Стокхолмската програма с лекциите на г-жа Уолис със заглавие: „Ролята на националните юристи в европейската правна структура” и на съдия Даниела Дончева, заместник председател на Софийски апелативен съд, член на Асоциацията, по темата: „Улесняване на достъпа до правосъдие на гражданите”. Тези лекции засегнаха важни елементи от Стокхолмската програма: засилване на взаимното доверие между съдебните и правораздавателни органи чрез взаимно признаване на актовете, ползване на общи норми и премахване на езиковите бариери при ползване на правосъдие в държава-членка.

 

В резултат на лекциите и дискусиите по тях, беше сформиран екип, който подготвя и ще предостави на компетентните органи пакет от спешни законодателни промени в областта на наказателното право, които да са в съответствие с общностните актове и в изпълнение на залегналите в Стокхолмската програма изисквания.

 

ПРОГРАМАТА В PDF ФОРМАТ

СЪБИТИЕТО /.doc FILE
/

ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Предстоящи събития

Конгрес на FIDE в София 2023 година

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И ВЪПРОСНИЦИТЕ ПО ТЯХ