•  
  • image02
     
  • image02
     
 

Публични лекции

БАЕЛ организира публични лекции със свободен достъп за различни целеви групи, които имат за предмет Да популяризират политиките на ЕС, да подобрят познанията на съответната целева група за ЕС и да създадат подходяща обществена и професионална среда за дискутиране на съответната тема.

 


„Върховенството на правото в Европейския съюз“ - публична лекция на съдия Александър Арабаджиев, организирана съвместно от БАЕЛ, „Отворено общество“ и Националният институт на правосъдието (30 октомври 2014 г.).

 

 


„Практиката на Съда на ЕС в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси“, лекция на съдия Александър Арабаджиев пред Софийска адвокатска колегия, 17 април 2015 г., София

 

 


„Преюдициалното запитване по наказателноправни въпроси“ - лекция на доц. д-р Александър Корнезов пред наказателната колегия на Върховния касационен съд, организирани съвместно от БАЕЛ и Националния институт за правосъдието (4 декември 2014 г. в гр. София) и в Националния институт за правосъдието на 5 декември 2014 г

 


Публична лекция на проф. Ami barav, Barrister (член на английската адвокатска колегия), адвокат в Париж, професор в Париж 2 Пантеон – Асас, бивш професор в Правния факултет на Сорбоната (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne) на тема Judicial Protection of EU Rights by the National Courts, организирана от Българската асоциация за Европейско право и Института за държавата и правото при БАН, 14 май 2015 г.

 

Повече за лекция на проф. Барав

Снимки от лекцията


Публична лекция на тема “Несъстоялото се присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи” с лектор доц. д-р Александър Корнезов, организирана от Съюза на съдиите в България и Българската асоциация по европейско право - 15 май 2015 г. (петък).

 

Предстоящи събития

Конгрес на FIDE в София 2023 година

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И ВЪПРОСНИЦИТЕ ПО ТЯХ