•  
  • image02
     
  • image02
     
 

Семинари и кръгли маси

Кръгла маса: „Практиката на Съда на Европейския съюз в помощ на българското финансово законодателство”

 

Семинар, организиран съвместно от БАЕЛ и Народното събрание в София на 3 ноември 2011 г. в зала „Изток“

Кръглата маса се проведе в зала „Изток“ на Народното събрание и имаше за цел да популяризира и подобри познанията за правото на ЕС в областта на данъчното законодателство и да идентифицира проблемите, при които е налице несъответствие с правото на ЕС на националното законодателство и практика. Целева група на кръглата маса беше законодателната и изпълнителната власт.

Кръглата маса беше председателствана от г-жа Цецка Цачева, председател на НС, и г-жа Менда Стоянова, председател на комисията по бюджет и финанси като лекции изнесоха г-н Jean-Philippe Chrsitienne, реферандер в Съда на ЕС, г-жа Донка Чакърова, съдия във Върховния административен съд, адв. Веселина Петкова. Лекциите бяха последвани от оживена дискусия, въпроси и отговори и конкретни предложения за промяна в българското законодателство с цел отстраняване на идентифицираните несъответствия с правото на ЕС.

Снимки от събитието ще изпратя по-късно, ако намерим

 

Протокол от кръглата маса

Статия за събитието

 

 

Семинар „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения“ с акцент върху Стокхолмската програма

 

Семинар, организиран съвместно от БАЕЛ и Информационния център на ЕП в София на 24 септември 2009 г.

Специален гост и лектор на семинара беше г-жа Diana Wallis, заместник председател на Европейския парламент и понастоящем президент на Европейския правен институт.

 

Снимки

Програма в PDF формат

Резюме, доклади и коментари

 

Предстоящи събития

Конгрес на FIDE в София 2023 година

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И ВЪПРОСНИЦИТЕ ПО ТЯХ